ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป IP:54.224.247.85 TH  
พิธีปิดการฝึกยุทธวิธีผสมในการฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความร่วมมือด้านการฝึกบินระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสิงคโปร์(เข้าชม 193 ครั้ง)

 

พิธีปิดการฝึกยุทธวิธีผสมในการฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความร่วมมือด้านการฝึกบินระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสิงคโปร์

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ    เป็นประธานร่วมกับ พลอากาศจัตวา Hoo Cher Mou ผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ ในพิธีปิดการฝึกยุทธวิธีผสมในการฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความร่วมมือด้านการฝึกบินระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ กองบิน ๑ 

 

๓ ทศวรรษ ความร่วมมือด้านการฝึกบินระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสิงคโปร์
กองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสิงคโปร์ กำหนดจัดงานฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ของความร่วมมือด้านการบินของทั้งสองประเทศ โดยมี พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานกรรมการ        การจัดงานภายใต้ชื่องาน “30th ANNIVERSARY RTAF-RSAF COMBINED EXERCISE” ใช้คำขวัญว่า “FRIENDSHIP THROUGH COOPERATION” เป็นคำขวัญเดียวกับการฝึกผสม AIR THAISING และกำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ “30th ACE”
กองทัพอากาศได้เริ่มจัดการฝึกผสม AIR THAISING ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ ณ กองบิน ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖   เป็นต้นมา โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ กล่าวคือ การฝึกที่บังคับการ (Command Post Exercise, CPX) ทำการฝึก ณ ฐานทัพอากาศ PAYA LEBAR  ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๖ มีกองทัพอากาศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ ส่วนการฝึกภาคปฏิบัติการบิน (Air Maneuvering Exercise, AMX)   จัดขึ้นในประเทศไทย ณ กองบิน ๑  ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ มีกองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อรหัส AIR  THAISING 1/83
กองทัพอากาศสิงคโปร์จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E/F, HUNTER และ A-4 เข้าร่วมการฝึก ในขณะที่กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F-5 A/B/E/F เข้าร่วมการฝึก จนก้าวเข้าสู่ยุคเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-16A/B ที่ทั้งสองชาตินำเข้าร่วมการฝึกร่วมกัน การฝึกมาจนกระทั่งปี ๒๕๓๗ รวมทั้งหมด ๑๒ ครั้ง
ขณะเดียวกันกองทัพอากาศได้ส่งกำลังเข้าร่วมการฝึกหลายฝ่าย COPE THUNDER ร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐ ฯ และกองทัพอากาศมิตรประเทศอื่น ๆ เป็นประจำทุกปี ณ ฐานทัพอากาศ Clark ประเทศฟิลิปปินส์  โดยเข้าร่วมเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๕ ภายใต้รหัส COPE THUNDER 82-3  จนกระทั่งในปี ๒๕๓๔  เกิดสถานการณ์ด้านการเมืองและภัยธรรมชาติในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเหตุให้การฝึก COPE THUNDER ไม่สามารถดำเนินการฝึกที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ (ปัจจุบันได้ย้ายไปทำการฝึก   ในประเทศสหรัฐฯ ) ซึ่งเมื่อแรกเริ่มที่ย้ายออกจากฟิลิปปินส์นั้นสหรัฐฯ ได้แสวงหาพื้นที่ในภูมิภาคนี้ เพื่อฝึกทดแทน และพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงสำหรับการฝึกขนาดใหญ่ 
ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๓๖ คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการฝึกพหุภาคี หรือการฝึกหลายชาติ (MULTILATERAL EXERCISE) ระหว่างกองทัพอากาศ กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศสหรัฐฯ โดยได้ยกเลิกการฝึก ๒ ชาติ           รหัส AIR THAISING และเริ่มจัดการฝึก ๓ ชาติครั้งแรกในปี ๒๕๓๘ ภายใต้รหัสการฝึกใหม่ว่า COPE TIGER 95 ใช้พื้นที่   กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เป็นหลัก และดำเนินการฝึกมาจนถึงปัจจุบัน

 


การจัดงานฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ของความร่วมมือด้านการบินของกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสิงคโปร์      มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการบิน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการบินร่วมกัน โดยการฝึกบินทางยุทธวิธีผสม และการสัมมนาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการบิน
สำหรับการฝึกบินยุทธวิธีผสมระหว่างทั้งสองกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นผู้อำนวยการฝึกบินยุทธวิธีผสมระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสิงคโปร์ มีอากาศยานเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16A/B) จำนวน ๔ – ๖ เครื่อง จากกองบิน ๑ และเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E จำนวน ๖ เครื่องจากกองทัพอากาศสิงคโปร์ พร้อมกำลังพลฝ่ายละ ๑๔๐ คน เข้าร่วมการฝึกและการสัมมนา

 


* นำเสนอข่าวโดย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ