เว็บไซต์กองทัพอากาศ ได้รับคะแนนการสำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ในระดับ Rising Star

​       ตามหนังสือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ดศ (สรอ) ๕๑๐/๒๕๖๐/ว.๑๓๕๓
นำส่งผลการสำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามโครงการสำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรม จำนวน ๒๗๑ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๑ ม.ค.๖๐ ปรากฏผลสำรวจเว็บไซต์กองทัพอากาศ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Rising Star หมายถึง "กลุ่มที่มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐจากปี ๒๕๕๘ ในระดับการโตสูงมาก"​


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail