โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
            โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑  คุณสมบัติ เป็นเพศชายและหญิง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๓ - พ.ศ.๒๕๔๖
เปิดรับสมัครทาง Internet ที่
 https://rtafband.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
สอบถามรายละเอียด โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๘๗๐ และ ๐๖ ๓๕๑๖ ๑๑๖๑ หรือ www.rtafband.com

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail