กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑

             กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจําปี ๒๕๖๑ จํานวน ๖๖๕ อัตรา
เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี) จํานวน ๘๘ อัตรา และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปวส./ปวช./ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย) จํานวน ๕๗๗ อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ช่องทางเดียว) ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์
http://job.rtaf.mi.th/ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัครฯ โดยดาวน์โหลดได้จาก QR Code

announcement.pdf


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail