ประชาสัมพันธ์ทำบัตรยานพาหนะบุคคลภายนอก ประจำปี ๒๕๖๒

​​          แผนกทะเบียนยานพาหนะ กองรักษาความปลอดภัย สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จะเปิดบริการ ให้บุคคลภายนอก
ที่ผ่านเข้า – ออก ในเขตกองทัพอากาศ ทำบัตรยานพาหนะบุคคลภายนอก ประจำปี ๒๕๖๒ 
          โดยติดต่อขอทำบัตรได้ที่ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ (อาคารฌาปนกิจสงเคราะห์ หลังหอประชุมกองทัพอากาศ) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ และ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนยานพาหนะ กองรักษาความปลอดภัย สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศ ดอนเมือง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๓๖๓​


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail