กองทัพอากาศ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "กอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช ครั้งที่ ๓๖"

​            กองทัพอากาศ โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช  ครั้งที่ ๓๖ ฯ ชิงถ้วยวันปิยมหาราชของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟได้มีโอกาสน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกอล์ฟกานตรัตน์  กองทัพอากาศ (สนามงู) โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน สำหรับรายได้จากการแข่งขันฯ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทย์ทหารอากาศ และสมทบทุนด้านสวัสดิการของกรมแพทย์ทหารอากาศ รายละเอียดติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๔๒๒, ๐ ๒๕๓๔ ๔๖๖๒ 
Fax ๐ ๒๕๓๔ ๔๖๖๒ นาวาอากาศเอกหญิง พิมพา  รุ่งนพคุณ ๐๘ ๑๓๔๒ ๔๙๖๙ เรืออากาศเอกหญิง วิรัชชิณีย์  หลวงเรื่อง  ๐๘ ๐๙๗๗ ๙๖๑๔

C20181206-2.jpg 

C20181206-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail