​กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

             กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ประจําปี ๒๕๖๒ จํานวน ๕๐๑  อัตรา เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี) จํานวน ๒๓ อัตรา และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ มัธยมศึกษาตอนปลาย) จํานวน ๔๗๘ อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ช่องทางเดียวเท่านั้น) ตั้งแต่บัดนี้ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๒ ๕๓๔ ๘๕๘๗


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail