๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศครั้งแรก ในประเทศไทย ขนส่งไปรษณีย์จากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี

​                  ด้วยพระกรุณาธิคุณแห่ง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” ที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบินขึ้นในประเทศสยาม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ และด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ จึงมิได้ทรงใช้ประโยชน์กำลังทางอากาศแต่เพียงด้านการทหารเท่านั้น โดยทรงมีพระดำริให้นำเครื่องบินเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน มณฑลจันทบูรเพื่อทดลองการนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศเป็นครั้งแรก

              ครั้งนั้น กรมอากาศยานทหารบก จัดเครื่องบินแบบสปัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยมี นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว และจ่านายสิบ โทน บินดี เป็นนักบิน ทำการบินทดลองนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศตามพระดำริ โดยเครื่องบินของ นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว ได้นำถุงไปรษณีย์เดินทางถึงสนามบินเนินพลอยแหวน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๒

              ความสำเร็จของการทดลองนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศครั้งแรก ทำให้กำลังทางอากาศ สามารถก่อเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติในเวลาต่อมา ทั้งในด้านการทหารและการคมนาคมของชาติ ดังพระดำรัสของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ว่า

               “กำลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ”

                ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ได้จัดกิจกรรมการบินรำลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยจัดเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๔ (T-41D) ของหน่วยฝึกการบินพลเรือน ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ จำนวน ๒ เครื่อง ทำการบินเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ จำลองสถานการณ์การนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี โดยบินผ่าน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าสู่สนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง ๑๘๕ ไมล์ทะเล หรือประมาณ ๓๓๐ กิโลเมตร

                  กองทัพอากาศ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแห่งพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ และจะสืบสานพระปณิธานในการที่จะเป็นโล่ปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของชาติ รวมถึงจะสนับสนุนการพัฒนากิจการด้านการบินของประเทศ ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบินในภูมิภาคสืบไป


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail