ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ

​            กองกิจการอวกาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จะเปิดฝึกอบรมให้แก่ ข้าราชการกองทัพอากาศที่สนใจศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ การตระหนักรู้สถานการณ์ทางอวกาศ ในโครงการฝึกอบรมฯ จะมีการศึกษาดูงานด้านกิจการอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีอวกาศ สถานีรับส่งสัญญาณภาคพื้น รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศด้านต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยอบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

             คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา เป็นข้าราชการกองทัพอากาศ ชั้นยศจ่าอากาศตรี - นาวาอากาศเอก (ไม่จำกัดเหล่าทหาร) อายุไม่เกิน ๕๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา) มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี และมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรืออากาศเอกหญิง ผณินทรา สุนทรหฤทัย นายทหารระบบภูมิสารสนเทศ Phanintra@rtaf.mi.th

C20181123.jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail