โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

​                     เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปพักผ่อน หรือเยี่ยมญาติในต่างจังหวัด สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ขอให้ข้าราชการ
และครอบครัว ระมัดระวัง รักษาทรัพย์สินของตนเอง ให้อยู่ในที่ปลอดภัย ไม่เก็บสิ่งของที่มีค่าไว้ในบ้าน และฝากบ้านไว้กับ
ห้องข้างเคียง หากประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ (สห.ทอ.) ช่วยตรวจตราเป็นพิเศษ ขอให้แจ้งข้อมูลบ้านพัก
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยแจ้งความประสงค์ฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ. ได้โดยฝากหมายเลขโทรศัพท์หรือ
ไอดีไลน์ที่สามารถติดต่อท่านได้ ดังนี้

บ้านพักทหารอากาศ ท่าดินแดง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๖๒ – ๔ (สสห.ศยพ.ศปก.ทอ.)

บ้านพักทหารอากาศ ทุ่งสีกันและหลังสถานีรถไฟดอนเมือง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๗๙๓ (จุดรับแจ้งเหตุ สห.ทอ.ทุ่งสีกัน)


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail