รับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ

​               กรมข่าวทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ จํานวน ๕ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศมาเลเซีย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ และ สาธารณรัฐเกาหลีเ ปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

               ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของกองทัพอากาศ www.rtaf.mi.th หรือ เว็บไซต์ของกรมข่าวทหารอากาศ www.intell.rtaf.mi.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๒๗๗ ในวันและเวลาราชการ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail