การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเข้ารหัสข้อมูล ทอ. กับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วงรอบปี ๖๑
06/10/60

              พลอากาศตรี อัศวิน  รุจาคม ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทหารอากาศ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเข้ารหัสข้อมูล ทอ.
(RTAF Encryption) กับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admin) วงรอบปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๐
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กองวิทยาการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

B20171006-2.jpg 

B20171006-3.jpg 

B20171006-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail