กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ให้คําแนะนำและแก้ไขข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านการส่งกําลังบํารุงของทหารอากาศ (LMIS) กองบิน ๕
12/09/61

​           นาวาอากาศเอก นภัสดล บวรพัฒนคุณ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งกําลังบํารุง สํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปให้คําแนะนําและแก้ไขข้อขัดข้องการปฏิบัติติงานในระบบสารสนเทศด้านการส่งกําลังบํารุงของทหารอากาศ (LMIS) ให้แก่ข้าราชการ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

B20180912-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail