ข่าวหน่วยงาน

 

 

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๕๖
สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอํานาจเจริญ
พิธีเปิดการประชุมเสวนาวิชาการ “แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ”
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยข่าวทหารอากาศ กองบิน ๒
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๒๑
สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ สรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านนิรภัย กองบิน ๔
กองบิน ๒๓ ร่วมกับหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๐๘
สํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ๓๕๓ กองทัพอากาศสหรัฐฯ
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ สถานีรายงานหาดใหญ่
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ กร.ทอ.สู่กองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้ "


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook