ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ

​​​​​

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์​​
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

ประวัติส่วนตัว 
​วันเดือนปีเกิด ​​​: ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓​​
คู่สมรส : พญ.วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์

​​การศึกษา
-  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐
-  โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๗
-  ปริญญาโท (วิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ) มหาวิทยาลัยทหาร เมืองมิวนิค 
   สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
-  โรงเรียนการบิน 
-  โรงเรียนผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๗๐
-  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๓๘
-  วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๔
-  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗ 
-  หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๖ ​


ตำแหน่งที่สำคัญ
-  รองผู้บังคับการ (ฝ่ายเทคนิค) กองบิน ๒๓  
-  รองผู้บังคับการ (ฝ่ายบริหาร) กองบิน ๒๓  
-  รองผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ 
-  ผู้อำนวยการกองการจัด กรมยุทธการทหารอากาศ 
-  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ  
-  ผู้บังคับการกองบิน ๗  
-  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 
   ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
-  รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ  
-  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ  
-  รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ    
-  เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
-  รองเสนาธิการทหารอากาศ 
-  เสนาธิการทหารอากาศ

ตำแหน่งปัจจุบัน- ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๖๒

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา
-  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  ต.ม. 
-  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  ต.ช. 
-  เหรียญจักรมาลา  ร.จ.ม.
-  ตริตาภรณ์ช้างเผือก  ต.ช.  
-  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ท.ม.
-  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  ท.ช.  
-  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  ป.ม.    
-  ประถมาภรณ์ช้างเผือก  ป.ช. ​

ราชการพิเศษ- ราชองครักษ์เวร


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail