บริจาคเชาบูชาองคพระรูปหลอจําลอง จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอฯ
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ปี61
รับสัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ๒๕๖๑
รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ๒๕๖๑
ฝึก COPE TIGER 2018
ฝึก COBRA GOLD 2018
การบรรยายพิเศษสร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ทอ.รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
เว็บไซต์ ทอ.ได้รับการประเมินระดับ Raising Star
ทอ.รับเกียรติบัตรคุณธรรมและโปร่งใส
ทอ.รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
RTAF Core Values

 

 

 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันกองทัพบก
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย
พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันกองทัพไทย
ตรวจความก้าวหน้าการดําเนินการโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เดินทางไปอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจําปี ๒๕๖๑
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

 

 

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
​วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจําปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑/๖๑)


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook