หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​หน่วยงาน​ภาครัฐ

​​​- เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal)
เว็บไซต์รัฐบาลไทย

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม​
กองบัญชาการกองทัพไทย​
กองทัพบก
กองทัพเรือ​

ส่วนโรงเรียนหลักของกระทรวงกลาโหม

โรงเรียนนายร้อยพ​ระจุลจอมเกล้าฯ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช​
- ​โรงเรียนเตรียมทหาร​

หน่วยงานบริการของกองทัพอากาศ​

- หอสมุ​ดกองทัพอากาศ
- กองการฌาปนกิจ ทอ.
- ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ
หอประชุมกองทัพอากาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์​

- สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.

สมาคม

​- สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
- มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร

เว็บไซต์ด้านการทหารของมิตรประเทศ

​​- U.S. Air Force​
- Royal Air Force​
- Royal Australian Air Force
- Republic of Singapore Air Force​


 


​​

* เป็นบริการเว็บลิงค์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทอ.​


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail