การฝึกซ้อมการปฏิบัติของนักเรียนนายเรืออากาศ ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
08/09/60

B20170908-2.jpg

B20170908-3.jpg 

            พลตรี กฤษณ์ดนัย  อิทธิมณฑล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ เดินทางมาตรวจการฝึกซ้อมการปฏิบัติของนักเรียนนายเรืออากาศ
ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้เกิดความเรียบร้อย ถูกต้องตามราชประเพณี และสมพระเกียรติ โดยมี พลอากาศตรี ไววิทย์  เสือดี เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมตรวจการฝึกซ้อมฯ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิน
ทกษัตริยาธิราช

          โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้รับมอบหมายให้จัดกำลังพลนักเรียนนายเรืออากาศ จำนวน ๑ กองพัน
เข้าร่วมในริ้วขบวนที่ ๒ โดยเป็นกองพันที่ ๓ กระบวนทหารนำฯ แต่งกายเต็มยศ ทหารรักษาพระองค์ การเคลื่อนที่ของริ้วขบวน
กองทหารนำ และกองทหารตาม เดินแบบเปลี่ยนเท้าประกอบเพลงพญาโศก (หรือชื่อพระราชทาน การเดินช้าง) เพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดี ความพร้อมในการปฏิบัติ ซึ่งได้มีการเตรียมการ และการซักซ้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจ
มาโดยตลอด เพื่อให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่รักยิ่ง
ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้เกิดความเรียบร้อย และสมพระเกียรติทุกประการ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail