ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
11/09/60

       พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การทำงาน
ของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ" ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๑ จำนวน ๘๑ คน โดยวัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานของผู้บัญชาการทหารอากาศโดยตรง ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

A20170911-2.png 

A20170911-3.png 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail