คณะกรรมการร้านกองทัพอากาศเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐
27/09/60

         สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯพระราชดำเนินลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาส ให้ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด
กองทัพอากาศ นำคณะกรรมการร้านกองทัพอากาศเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail