การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ
04/12/60

          พลอากาศเอก อําพล  อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
กองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
อนุกรรมการจัดการแข่งขันฯ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และแผนกกีฬากองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑

A20171204-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail