ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
16/01/61

A20180116-2.jpg 

A20180116.jpg 

​         กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท เทลซัน
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด จัดกิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” โดยมี พลอากาศเอก
ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบถังบรรจุน้ำ ซึ่งได้ติดตั้งเครื่อง
กรองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคใช้ร่วมกัน และยังได้ทําการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของกระแสไฟฟ้าในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดท่าคุระ ตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail