การประชุม Cyber Subject Matter Expert Exchange 18-1 (Cyber SMEE) ประจำปี ๖๑ ครั้งที่ ๑

              กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ จัดการประชุม Cyber Subject Matter Expert Exchange 18-1 (Cyber SMEE) ประจำปี ๖๑ ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านไซเบอร์ ระหว่าง กองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสหรัฐฯ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ, กรมข่าวทหารอากาศ,
กรมกำลังพลทหารอากาศ, กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ทหารอากาศ, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, กองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคแปซิฟิก (PACAF), Washington Air National Guard (WA ANG) อีกทั้งมีหน่วยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม ได้แก่
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยมี นาวาอากาศเอก วิสุทธิ์ สมภักดี รองผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ และ Col Gent Welsh (Commander 194th Wing WA ANG) เป็นประธานร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

A20180207-2.jpg 

A20180207-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail