เสนาธิการทหารอากาศร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘
13/02/61

          พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์
ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นาย กลิน ที เดวีส์ (H.E. Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนประเทศต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ได้แก่ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย ผู้แทนเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และอัครราชทูตที่ปรึกษาสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองการบินทหารเรือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

           การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย
และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓๗
วัตถุประสงค์การฝึกเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง มุ่งไปสู่การเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ที่ดีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

            ในปีนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ มีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก จำนวน ๗ ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีประเทศจีนและอินเดีย เข้าร่วมในส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ยังมี
ประเทศในโครงการฝ่ายเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ (Multinational Planning Augmentation Team : MPAT) จำนวน ๑๐ ประเทศ สำหรับประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก (Combined Observer Liaison Team : COLT) จำนวน ๑๐ ประเทศ
รวมทั้งสิ้น ๒๙ ประเทศ จำนวน ผู้เข้ารับการฝึกรวม ๑๑,๐๗๕ นาย

             ในส่วนกองทัพอากาศทำการฝึกภาคอากาศ 
              - ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 
              - การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง 
              - การฝีกปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน สร้างอาคารอเนกประสงค์ ซี่งกำหนดพิธีส่งมอบอาคาร พร้อมบริการทางการแพทย์
                ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเขาเตียน จังหวัดลพบุรี 
              - การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง กองทัพอากาศได้นำโรงพยาบาลเคลื่อนที่ จากศูนย์ปฏิบัติ
                การแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC725) จากฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒
                เข้าร่วมการฝึกดังกล่าว โดยวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะมีการจำลองสถานการณ์บรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์บรรเทา
                สาธารณภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

A20180213-3.jpg 

A20180213-4.jpg 

A20180213-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail