โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดอุดรธานี
26/03/61

​​               พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ราชองครักษ์ในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์อํานวยการใหญ่ เป็นประธานเปิด โครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” และเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุข
ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองส่งน้ำ คลองเจริญ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อม
ด้วยข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมกว่า ๒,๐๐๐ คน ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก สรพัฒน์
เพ็ชรมงคล เสนาธิการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยข้าราชการและทหารกองประจําการกองบิน ๒๓ เข้าร่วมโครงการประชาชนจิตอาสา
ในการปรับสภาพภูมิทัศน์ขุดลอกคูคลอง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการระบายน้ำทําให้เกิดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่สวยงาม โดยเริ่ม
ดําเนินการระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมระยะทาง ๒,๙๐๐ เมตร เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คลองเจริญ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

B20180326-2.jpg 

B20180326-3.jpg 

B20180326-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail