ผู้อํานวยการศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙

​         พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ โดยมี นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับการ
กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙
สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี

A20180703-2.jpg 

A20180703-3.jpg 

A20180703-5.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail