ผู้อำนวยการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ส่วนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑
06/07/61

   ​      พลอากาศตรี พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกร่วม
กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ส่วนกองทัพอากาศ และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล การฝึกร่วมกองทัพไทย
ประจำปี ๒๕๖๑
ระหว่างเรือหลวงจักรีนฤเบศร และอากาศยานของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ พื้นที่ฝึก VT D71 อ่าวไทยตอนบน  

          การฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักบินของกองทัพอากาศ กับนายทหารควบคุมการบิน บนเรือหลวง
จักรีนฤเบศร อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติร่วมกันต่อไปในอนาคต ทั้งยังได้เรียนรู้สมรรถนะของเรดาร์ และการป้องกันภัยทางอากาศของกองเรือ โดยนักบินของกองทัพอากาศ สามารถนำสิ่งเหล่านี้ มาเป็นแนวทางในการหายุทธวิธีที่เหมาะสม ในการเข้าโจมตีเป้าหมาย
เคลื่อนที่ทางน้ำ และทำการทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลของเรือกับอากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีความพร้อมด้วย

A20180706-3.jpg 

A20180706-2.jpg 

A20180706-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail