กองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซีย จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018
10/07/61

 

B20180710-2.jpg 

​        นาวาอากาศเอก สุรกิจ สมทวิวัฒนกุล รองผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อํานวยการ
กองอํานวยการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ฝ่ายไทย พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก มะหาเธร์ บิน อะมิน (Colonel Mahadzer bin Amin) ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ฝ่ายมาเลเซีย นํากําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสําหรับเด็กกําพร้า Sekolah Pertubuhan Permata Al Mahabbah ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กกําพร้า ตั้งอยู่ใกล้ ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย โดยได้เยี่ยมให้กําลังใจ มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็น จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมกิจกรรมกับเด็กกําพร้า และร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้ภายในบริเวณโรงเรียน ฯ เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซีย ในโอกาสที่ได้ร่วมการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ในครั้งนี้สําหรับ การฝึกผสม AIR THAMAL เป็นการฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซียที่จัดขึ้นทุกปีโดยหมุนเวียน กันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่ ๒๘ ใช้ชื่อรหัสการฝึกว่า AIR THAMAL 28/2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย โดยในการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ประกอบด้วย การฝึกเตรียมความพร้อม (Work-Up Training : WUT) และการบินประกอบกําลังทาง อากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment : LFE) ในภารกิจการบินขับไล่ขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ การบินรบ ในอากาศกับเครื่องบินต่างแบบ การบินสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด และการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินโจมตีแบบ Alpha Jet จํานวน ๔ เครื่อง และกองทัพอากาศมาเลเซีย ได้จัดเครื่องบินขับไล่ Hawk จํานวน ๔ เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 AP จํานวน ๒ เครื่อง เข้าร่วมการฝึก

         การฝึกครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจให้กับกําลังพล
ที่เข้าร่วมการฝึกแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอีกด้วย


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail