การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ระหว่างกองทัพอากาศ กับกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน

             ​พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญด้านนิรภัย เดินทางไปแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Subject Matter Expert Exchange : SMEE) ด้านสายงานนิรภัยการบิน (Aviation Safety Expert Team) ระหว่างกองทัพอากาศ กับกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการศึกษาการบริหารจัดการด้านนิรภัยการบินของ ทอ.สาธารณรัฐประชาชนจีนและก่อให้เกิดความร่วมมือด้านนิรภัยการบินระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่
๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน

A20180805-2.JPG 

A20180805-3.jpg 

A20180805-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail