ตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
05/02/62

​          พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สําหรับเยาวชนกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับเยาวชน กองทัพอากาศ

A20190205-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail