คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศตรวจเยี่ยม กองบิน ๔๑
12/03/62

​          พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา ในฐานะประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ของกองบิน ๔๑ นอกจากนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดรวมขยะ เตาเผาขยะ และบ้านพักข้าราชการ เพื่อตรวจสอบกระบวนการทํางานในการคัดแยกขยะของกองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

A20190312-2.jpg 

A20190312-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail