พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
15/03/62

            พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ โดยมี รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ คณะทำงานฝนหลวงและควบคุมไฟป่า นักบิน เจ้าหน้าที่หน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักบิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

             การปฏิบัติการฝนหลวงในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานั้น กองทัพอากาศได้สนับสนุนการบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวงให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จํานวน ๒๓๒ เที่ยวบิน และสนับสนุนสถานที่เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน ๙ กองบิน ประกอบด้วย กองบิน ๑, กองบิน ๒, กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖ และ กองบิน ๕๖ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งพายุลูกเห็บ และการปฏิบัติการฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้นเพื่อเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้มีส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

             และสำหรับปี ๒๕๖๒ ทางกองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ในโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติภารกิจประกอบด้วย เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) จำนวน ๓ เครื่อง, เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23 A หรือ Peacemaker) จำนวน ๖ เครื่อง และเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Alpha Jet) จำนวน ๓ เครื่อง และสนับสนุนสถานที่เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย กองบิน ๑, กองบิน ๒, กองบิน ๔, กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖, กองบิน ๕๖ และ โรงเรียนการบิน ในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ การปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเมฆอุ่น และการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น โดยจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

              ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อ อุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเพื่อค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติการทำฝน จนประสบผลสำเร็จนับแต่ปี ๒๕๑๒ เป็นต้นมา การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน การปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินฝนหลวง เป็นภารกิจที่มีความสำคัญภารกิจหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ เพราะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กองทัพอากาศ จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาค

A20190315-5.jpg 

A20190315-6.jpg 

A20190315-7.jpg 

A20190315-3.jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail