การประชุมสัมมนาปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล กองทัพอากาศ
05/06/62

​           พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล กองทัพอากาศ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง คณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สังกัดกองทัพอากาศ และนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๓๖๐ คน และได้รับเกียรติจาก  คุณจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายเรื่อง แนวทางการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายและการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ และผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกานตรัตน์

A20190605 (1).JPG 

A20190605 (3).JPG 

A20190605 (4).JPG 

A20190605 (7).JPG 

A20190605 (8).JPG 

A20190605 (2).JPG 

A20190605 (5).JPG 

A20190605 (6).JPG 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail