การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ
07/06/62

​        พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จํานงค์ รองเสนาธิการ ทหารอากาศ (สายงานส่งกําลังบํารุง) ประธานอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก มงคล ตั้งสุณาวรรณ รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นอนุกรรมการ และคณะทํางานส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ

A20190607 (2).jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail