กองทัพอากาศ จัดกําลังพล อากาศยาน เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ณ จังหวัดภูเก็ต
08/07/62

       ​กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย (ปภ.) กําหนดจัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการกรณีภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกําหนดให้เป็นการฝึกการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้สถานการณ์สมมติกรณีการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลกลางมหาสมุทรอินเดีย ทําให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นกลไกการประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกภาคส่วน

         ทั้งนี้ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้จัดชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (MERT) พร้อมด้วยหน่วยบินค้นหาและช่วยชีวิตกองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ EC725 จากกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี ใช้ในภารกิจลําเลียง และภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่ตัดขาด (รถหรือเรือไม่สามารถเข้าถึง) โดยมีการประกอบ กําลังกับทีมเจ้าหน้าที่จากกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน สําหรับการฝึกฯในครั้งนี้ นาวาอากาศเอก ธรรมรงค์เดช เจริญสุข รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศใ นฐานะผู้อํานวยการการฝึกฯ ร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ โดยกําหนดสาธิตการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

A20190708 (8).jpg 

A20190708 (6).jpg 

A20190708 (9).jpg 

A20190708 (3).jpg 

A20190708 (4).jpg 

A20190708 (2).jpg 

A20190708 (1).jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail