พิธีเปิดการฝึกผสม Elang Thainesia XIX
30/07/62

​             นาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย ในฐานะผู้อำนวยการฝึกผสมฯกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ Colonel Muhamad Arwani ในฐานะผู้อำนวยการฝึกผสมฯกองทัพอากาศอินโดนีเซีย นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสมฯภายใต้รหัส Elang Thainesia XIX เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ กองบิ ๑ จังหวัดนครราชสีมา

      สำหรับส่วนการฝึกภาคสนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิ ๑ จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบด้วยการบินขับไล่แบบมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM) การบินรบในอากาศกับเครื่องต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM) การบินยุทธวิธีการรบในอากาศกับเครื่องต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactic : DACT) และการฝึกใช้กำลังขนาดใหญ่ (Large Force Employment :LFE) จำนวน ๙๒ เที่ยวบิน โดยมี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก. จากฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค จากฝูงบิน ๒๑๑๑ กองบิน ๒๑ จำนวน ๕ เครื่อง เข้าร่วมการฝึกผสมฯ สำหรับกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ได้นำเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 จากฝูงบิน ๑๖ จำนวน ๕ เครื่อง เข้าร่วมการฝึก โดยมี c-130 จำนวน ๒ เครื่อง สนับสนุนการวางกำลัง

A20190730 (3).jpg 

A20190730 (2).jpg 

A20190730 (4).jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail