พิธีมอบรางวัลโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน นักบริหารดีเด่นแห่งปี สตรีตัวอย่างแห่งปี และองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจําปี ๒๕๖๒
23/08/62

​           พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน นักบริหารดีเด่นแห่งปี สตรีตัวอย่างแห่งปี และองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม กองทัพอากาศ (ทองใหญ่) ในส่วนกองทัพอากาศมีบุคคลและหน่วยงานได้รับรางวัล ดังนี้

        พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๒ สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

        นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๒ สาขาบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

        โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๒ สาขาการแพทย์และสาธารณสุข 

A20190823 (4).jpg 

A20190823 (2).jpg 

A20190823 (1).jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail