ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิบัติภัย

​          นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔/ผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ นํากําลังพล ร่วมกับอําเภอตาคลีและองค์การบริหารส่วนตําบลตาคลี ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พื้นที่ หมู่ ๘, ๙ และ ๑๔ อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

B20190911 (5).jpg 

B20190911 (6).jpg 

​          นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑/ผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยสนับสนุน กําลังพลพร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนวัดศรีประดู่ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง และ ชุมชนวัดท่ากกแห่ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี น้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรได้พร้อมทั้งจัดกําลังพล บรรจุกระสอบทราย ๔๐๐ ใบ สร้างทํานบป้องกันน้ำท่วม ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รวมทั้งสนับสนุนกําลังพล พร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ขนย้ายสิ่งของ บรรจุถุงยังชีพที่วัดมหาวนาราม และจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ ๑ คัน รับ-ส่งพี่น้องประชาชน จากอําเภอเมืองไปอําเภอวารินชําราบ เนื่องจากมีน้ำท่วมสูง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

B20190911 (7).jpg 

B20190911 (9).jpg 

B20190911 (10).jpg 

​          นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑/ผู้อํานวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับ ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน มอบถุงยังชีพ ๕๐๐ ถุง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่บ้านคูสว่าง และบ้านกุดชม ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ ร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ อําเภอพิบูลมังสาหาร ๕๐๐ ถุง และจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ พร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ออกช่วยเหลือรับ – ส่งพี่น้องประชาชนเส้นทาง เนื่องจากเส้นทางคมนาคมมีระดับน้ำท่วมสูงระหว่างอําเภอเมือง – อําเภอวารินชําราบ ๗๐ เที่ยว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

B20190915 (1).jpg 

B20190915 (8).jpg 

B20190915 (7).jpg 

B20190915 (6).jpg 

​          นาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านท่าบ่อ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และวัดบ้านหาด ตําบลโพนเมือง อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

B20190915 (5).jpg 

B20190911 (4).jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail