การร่วมลงนามในบันทึกการประชุมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ และการประชุมวางแผนขั้นต้น (Initial Planning Conference : IPC)
2019/10/09

​           นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศุขะพันธุ์ รองผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ/ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ ฝ่ายไทย พร้อมด้วย Col. David Kok ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสมฯ ฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Lt.Col.Ty Bridge หัวหน้าคณะทํางาน ฝ่ายสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามในบันทึกการประชุมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ ภายหลังการประชุมวางแผนขั้นต้น (Initial Planning Conference : IPC) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

           สําหรับการฝึกในครั้งนี้ แบ่งเป็นการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ระหว่างวันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๒, การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี และสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งกําหนดพิธีเปิดการฝึกผสมฯ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ฐานทัพอากาศ ปายาเลบาร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

A20191009 (4).jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail