กองทัพอากาศ สร้างเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วย COVID-19
2020/04/04

​             พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักประดิษฐ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ ซึ่งได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วย COVID-19 เพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ

         โดยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง มีชื่อว่า “บุญสุข” เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบใช้มือถือ (Handheld) ซึ่งนักประดิษฐ์ของกองทัพอากาศได้ออกแบบ เขียนโปรแกรม ประกอบอุปกรณ์ และนำไปตรวจสอบความเที่ยงตรงกับเครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานที่กองมาตรวิทยา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ แล้วนำไปปรับแก้ไขก่อนผลิต และแจกจ่ายใช้งานในกองทัพอากาศ โดยใช้ต้นทุนการผลิตประมาณ ๗๐๐ บาทต่อเครื่อง ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณทางราชการและมีคุณภาพมาตรฐานในช่วงเวลาที่เครื่องวัดอุณหภูมิดังกล่าวขาดแคลน ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องวัดอุณหภูมิต้นแบบที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานแล้ว และกำลังจะดำเนินการผลิตเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานในกองทัพอากาศนำไปใช้งาน ส่วนเครื่องช่วยหายใจ (Respirator) ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง มีชื่อว่า “บุญช่วย” เป็นเครื่องช่วยหายใจลักษณะเดียวกับที่ทางโรงพยาบาลทั่วไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจลำบาก ต้องใช้แรงดันนำออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย โดยปัจจุบันนักประดิษฐ์ได้ออกแบบและเริ่มดำเนินการจัดทำโครงสร้างต้นแบบ สำหรับในขั้นตอนต่อไป จะศึกษาข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับจังหวะการบีบอัดอากาศเข้าไปในปอดให้เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์ แล้วเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องการใช้งาน ประกอบอุปกรณ์ ทดสอบการใช้งาน ปรับแก้ไขก่อนผลิตและนำไปใช้งาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกอบอุปกรณ์เพื่อนำไปทดสอบการใช้งาน ทั้งนี้ใช้ต้นทุนการผลิตประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

            ทั้งนี้จากความรุนแรงของสถานการณ์การติดเชื้อที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เครื่องมือที่จะใช้ในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยอาจมีจำนวนไม่เพียงพอ ผู้บัญชาการทหารอากาศจึงได้เร่งให้นักประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นโดยเร็ว เพื่อนำไปใช้งานในการต่อสู้กับโควิด-19 ของกองทัพอากาศ ซึ่งนอกจากจะได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการในการจัดหามาใช้งานด้วย

A20200405-2.jpg 

A20200405-3.jpg 

A20200405-5.jpg 

A20200405-6.jpg 

A20200405-7.jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail