กองทัพอากาศดำเนินการจัดซื้อเครื่องบินแบบ Boeing 737-800 เพื่อใช้เป็นเครื่องบินพระราชพาหนะสำรอง
29/08/59

1234.jpg


 
พลอากาศเอก นิทัศน์ ศิริมาศ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมในการตรวจรับขั้นสุดท้าย
(Final Acceptance) กับบริษัท Boeing และบริษัท Fokker Services โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
การตกแต่งภายในของเครื่องบินแบบ Boeing 737-800 ให้เป็นไปตามสัญญาฯ โดยดำเนินการตรวจสอบภาคพื้น (Ground Test)
 และบินทดสอบ (Customer Demonstration Flight) ตลอดจนตรวจสอบเอกสารเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้ ผลการตรวจรับขั้นสุดท้าย (Final Acceptance) เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาฯ
และบริษัท Boeing กำหนดนำส่งขั้นสุดท้าย (Final Delivery) ภายใน กันยายน ๒๕๕๙

 

* นำเสนอข่าวโดย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail