กองทัพอากาศ กำหนดเรียกพลประจำปี ๒๕๖๓

​              ​กองทัพอากาศ กำหนดเรียกพลประจำปี ๒๕๖๓ โดยเรียกนายทหารประทวนกองหนุน เหล่าทหารช่างอากาศ เพื่อฝึกวิชาทหาร ในระหว่างวันที่ ๒๐ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

              ท่านใดที่ได้รับหมายเรียกให้ไปรายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๗๔๓, ๐ ๔๔๓๕ ๘๑๑๐ - ๔ ต่อ ๔๐๒๑๑​


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail