กองทัพอากาศ “เลื่อน” การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔

​​            ตามที่กองทัพอากาศ ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศขึ้นเป็นประจําทุกปี ณ หน่วยของกองทัพอากาศ ทั่วประเทศ โดยมีการจัดแสดงการบินของอากาศยานประเภทต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งด้านการทหารและการบิน ให้เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งในแต่ละปีได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครอง เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก 

             สําหรับในปีนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงขยายวงกว้างและกระจายอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ ประกอบกับ คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔ (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้มีมติเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติออกไปก่อน กองทัพอากาศ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครอง จึงขอ “เลื่อน” การจัดงาน วันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หน่วยของกองทัพอากาศ ทั่วประเทศ ออกไปเช่นกัน โดยจะกําหนดวันจัดงานอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลาย ซึ่งจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป​


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail