ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การออกแบบตราสัญลักษณ์

กิจกรรม "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔"

 

           คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

          นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

          หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกแบบ

          ๑. ต้องมีตัวอักษรคำว่า "๘๐ ปี ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔" เป็นตัวเลขไทยหรือเลขอารบิก

          ๒. ต้องสื่อถึง การเชิดชูประวัติการต่อสู้อันกล้าหาญของวีรชนทหารอากาศ ในสงครามมหาเอเชียบูรพา
๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

          ๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กับแนวความคิดในการนำเสนอ

          ๔. ตราสัญลักษณ์ต้องมีความหมาย และสามารถอธิบายได้ เช่น สี รูปภาพ

          ๕. ไม่จำกัดเทคนิค และองค์ประกอบในตราสัญลักษณ์

          ๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน เครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่น ทั้งในและต่างประเทศ และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน หากทราบภายหลังเจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว

          ๗. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศมีสิทธิในการทำซ้ำ เผยแพร่ ปรับเปลี่ยน แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม

          ๘. หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

          การส่งผลงาน

          ๑. ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

          ๒. สามารถส่งผลงานการออกแบบในรูปแบบดิจิทัล นามสกุล AI, JPG, PSD หรืออื่น ๆ ที่สามารถเปิดได้ในระบบปฏิบัติการ WINDOWS

          ๓. ผลงานต้องมีเอกสารประกอบเป็นคำอธิบายความหมายองค์ประกอบต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล นามสกุล DOCX, DOC หรือ PDF

          ๔. ส่งผลงานทางอีเมล press.rtaf@gmail.com พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของผู้ส่งผลงานที่ติดต่อกลับได้สะดวก

          กำหนดการ

          ๑. เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เท่านั้น

          ๒. ประกาศผลการตัดสิน ในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ทาง www.rtaf.mi.th และ Facebook Page : ข่าวประจำวันกองทัพอากาศ​

          รางวัล

          ๑. รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ

          ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

          ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail