วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
2021/08/23

​                               ​วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำหนดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสต์ (Strategic Crisis Management Exercise) ระหว่าง ๓๐ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วทอ.ยศ.ทอ. (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมีความมุ่งหมายให้นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนของกระบวนการยุทธศิลป์ (Operational Art) และการออกแบบการยุทธ (Operational Design) โดยกำหนดกรอบการปฏิบัติการทางทหาร สามารถประยุกต์ใช้ในฐานะผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการระดับสูง และพัฒนาแนวทางปฏิบัติการยุทธ เพื่อให้มีทักษะในการจัดลำดับความเร่งด่วนของการปฏิบัติการ การกำหนดจุดมุ่งหมายทางทหาร (Miltitary End State) และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติการยุทธ (The OperationalApproach) ได้


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail