กิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

​​​

          ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอ ทอ. ประจำปี ๖๓

การประกวดแบ่งเป็น ๔ ประเภท

๑.ประเภทภายนอกอาคาร (ระดับ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งด​​อนเมือง)

๒.ประเภทภายในและรอบอาคาร (ระดับ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง)

๓.ประเภทภายนอกอาคาร (ระดับต่ำกว่า นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง)                                  

๔.ประเภทพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สาธารณะ (ระดับต่ำกว่า นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง)  

ระยะเวลาประกวดตั้งแต่ ก.ค.๖๓ - ส.ค.๖๓ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที ผกสก.กชค.สก.ทอ. โทร.๒ – ๓๘๐๐


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail