รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕
​            กรมยุทธการทหารอากาศ รับสมัครข้าราชการที่มีความประสงค์จะไปปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
            ๑.  เป็นข้าราชการกองทัพอากาศชั้นยศ เรืออากาศเอก - นาวาอากาศโท อายุไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงวันสมัคร) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในสภาพตรากตรำได้
            ๒.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี โดยสำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางทหารชั้นนายร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป และรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
            ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ECL ไม่ต่ำกว่า ๘๐
            ๔.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้
            ๕.  สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
            ๖.  เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้ว ไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจประจำของหน่วยหากต้องไปปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพสนับสนุนสหประชาชาติ
            ๗.  กำลังพลที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติภารกิจฯ หลังจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องให้การสนับสนุนกรมยุทธการทหารอากาศ และกรมยุทธการทหาร ตามที่ได้รับการร้องขอ
            โดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ECL) ในห้วงเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะกำหนดวันทดสอบในภายหลัง และจะกำหนดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือก
            ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กปพ.สยฝ.ยก.ทอ. โทร.๒-๐๙๗๐ หรือ ๐๖ ๒๖๖๒ ๕๙๖๕
jpgโปสเตอร์ OCL65.jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail