กองทัพอากาศ โดยคณะกรรมการโครงการน่านฟ้าโมเดล 2021 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็น ณ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
2021/02/24

พลอากาศตรี ชาตรี พรหมพันธกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ (รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.) ในฐานะรองประธานกรรมการดำเนินงานโครงการน่านฟ้าโมเดล 2021 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สิ่งของจำเป็น และเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอนาน้อย เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีโรงเรียนและโรงพยาบาลเข้าร่วมรับมอบ ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านใหม่
๒. โรงเรียนบ้านหนองห้า
๓. โรงเรียนบ้านหนองบัว
๔. โรงเรียนบ้านหัวเมือง
๕. โรงเรียนนาน้อย
๖. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเตา
๗. โรงพยาบาลนาน้อย
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กองทัพอากาศมีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนนาน้อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการน่านฟ้าโมเดล 2021 ให้บรรลุเป้าหมาย คือสามารถใช้เป็นต้นแบบในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “น่านฟ้ารัน 2021” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ตลอดจนจัดหารายได้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
4.jpg
3.jpg
6.jpg
5.jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail