เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบปีที่ ๑๘ แบบนิวนอร์มอล
2021/09/16

239849492_2014914755351456_3052176919211274009_n.jpg 

240210967_2014915022018096_6726257613574438157_n.jpg

241182008_2014914905351441_4995761368159005421_n.jpg

241554860_2014914632018135_8569539789890555234_n.jpg

                 ก้าวสู่ปีที่ ๑๙ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพราะ “ความสุขของประชาชน คืองานของเรา”

                 เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบปีที่ ๑๘ แบบนิวนอร์มอล โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ทองคำ พิธีสักการะพระรูปจำลองพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย พิธีบำเพ็ญกุศล การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่กำลังพลในหน่วย พิธีมอบโล่ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและบุคคลดีเด่น และกิจกรรมออนไลน์ ได้แก่ การส่ง e-card ร่วมให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้า การรับชมและแชร์คลิป “ด่านหน้าทัพฟ้า พาฝ่าโควิด” เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยในวันนี้มี อดีตผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนเหล่าทัพ และผู้แทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดี

                 งานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพอากาศ เริ่มต้นขึ้นจากแผนกสงครามจิตวิทยา กองสงครามจิตวิทยา กรมยุทธการทหารอากาศ ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ต่อมาในปีเดียวกันได้จัดตั้งกองกิจการพลเรือน เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีคำสั่งกองทัพอากาศใช้อัตรากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) เพื่อทดลองโดยใชสถานที่โรงฝึกงานนักเรียนจ่าอากาศเป็นที่ตั้งชั่วคราว จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ จึงถือเอาวันที่ ๑๖ กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรีขวัญชัย เอี่ยมรักษา ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศคนแรก เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๔๗

                 การปฏิบัติงานที่สำคัญของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศที่ผ่านมาแบ่งเป็นกลุ่มงาน ได้แก่ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทัพอากาศ การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ การพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย/สถานการณ์ โดยผลการปฏิบัติที่สำคัญที่ผ่านมามีดังนี้
                 - การจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่าง ๆ โครงการข้าวกล้องแรกผลิ ๖ เพื่อส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
                 - การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และเผยแพร่ชื่อเสียงวงดุริยางค์กองทัพอากาศ
                 - การช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิในปี พ.ศ.๒๕๔๘ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในต่างประเทศ
                 - การออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน
                 - โครงการชุมชนสัมพันธ์ โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน โครงการส่งเสริมศาสนิกสัมพันธ์ และปฏิทินอิสลาม
                 - กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารของกองทัพอากาศ
                 - ฝูงบินปะการัง โดยนำเครื่องบินที่ปลดประจำการแล้วไปทำแนวปะการังเทียม ณ อ่าวบางเทา จังหวัดภูเก็ต
                 - การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศประจำปี
                 การปฏิบัติภารกิจของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยได้ดำเนินการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ โรงพยาบาลสนามของกองทัพอากาศ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกองทัพอากาศ จุดบริการตรวจคัดกรองโควิด การประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน การแจกจ่ายอาหารพร้อมน้ำดื่ม จุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ฯ ล ฯ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรในหน่วยที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถในภาวะวิกฤต และจะปฏิบัติต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพราะ “ความสุขของประชาชน คืองานของเรา”Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail