โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดเจ้าหน้าที่คัดกรอง โควิด-๑๙ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
2022/01/24

272255176_6803454513058845_414878742266257315_n.jpg

272712041_6803453233058973_6389917459759950264_n.jpg

272684419_6803455886392041_8654191227524108987_n.jpg

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดเจ้าหน้าที่คัดกรอง โควิด-๑๙ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ เรืออากาศเอก โรจนศักดิ์ วรรณชาติ นายทหารอนามัย แผนกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจ ATK คัดกรอง โควิด-๑๙ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ จำนวน ๑๐๐ คน
ในการนี้ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เกี่ยวกับสถานที่ และจุดคัดกรอง เพื่อรองรับการเปิดเรียน On Site ให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมFacebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail